Tillfälle

Se här för mer information om möjligheter.

För investerare

Den globala marknaden för fiskodlingsutrustning som uppgår till flera miljarder euro förväntas växa betydligt. Hållbar tillväxt är av största vikt för att säkerställa en källa till hälsosam mat och protein. Hitis Forell har en unik lösning och kunnande om innovativ teknik för odling av vattenlevande djur, som kommer att göra det möjligt att uppnå betydande marknadsandelar som svar på den växande efterfrågan på livsmedel globalt.

De tekniska egenskaperna hos vårt fiskodlingssystem gör det möjligt att odla vattenlevande organismer i industriell skala samtidigt som ekologisk hållbarhet främjas. Systemet är hållbart och fjärrstyrt och kräver få besök på själva enheten eller för underhåll. Vi skyddar också innovationen med ett patent.

Ledande industriföretag kommer i allt högre grad in i fiskodlingsindustrin. De investerar kraftigt i storskaliga produktionssystem och i utveckling och tillverkning av dessa. Hållbarhet och industriell skala är mål som ledande industriföretag vill uppnå. Vi utvecklar en teknisk lösning och erbjuder processtyrning för produktionsprocessen för fiskodling.

Kontaktuppgifter till nyckelpersoner i Hitis Forell kan ses nedan. De kan hjälpa dig direkt eller leda dig till en annan expert från Hitis Forell:

Vd Rune Fihlman
Stormnäsvägen 97
25940 Hitis
Finland