Lösningen

Systemet bygger på en fri vattencirkulation där vattenorganismer lever under förhållanden som liknar deras naturliga livsmiljö.

Uppfinningen fungerar automatiskt och kräver endast marginellt underhåll och besök på anläggningen till sjöss. Uppfinningen består av följande enheter:

  • Flytande och undervattenskonstruktion.
  • Teknik för att reglera vattenflödet och systemets djupläge för att reglera omgivningens vattentemperatur.
  • Digital- och annan sensorteknologi för att stödja produktionsautomation.
  • Tankbaserat reningssystem för insamling av avfall och ämnen som är skadliga för den marina miljön så att cirkulationen av näringsämnen och producerat avfall är sluten.
  • Uppfinningen fungerar automatiskt och kräver endast begränsat underhåll.

Systemet är skalbart till allt från stor industriell skala i oceanförhållanden till förhållanden som är typiska för mindre hav som Östersjön, samt sjöar eller floder.

För investerare

Se här för mer information om möjligheter.

Se mera här