Hållbara
fiskodlingslösning

Vår hållbara fiskodlingslösning minskar mängden avfall som genereras, producerar hälsosammare fisk och andra organismer och möjliggör produktion i industriell skala på möjligast enkla sätt.

Om oss

Vi har en unik lösning för detta

FAO har konstaterat att fiskproduktion till havs förmodligen är det enda alternativet för att föda världens allt större befolkning. Vi har en unik lösning för detta.

Ekologisk hållbarhet

Minskad mängd avfall och andra utsläpp, mindre vattenblandade fasta ämnen, hälsosamma och stressfria vattenorganismer.

Social hållbarhet

En hälsosam energi- och proteinkälla för världens växande befolkning.

Ekonomisk hållbarhet

Industriell skala där den strukturella komplexiteten och osäkerhetsmomenten minimeras.

Utmaningen

Offshore fiskproduktion är förmodligen det enda alternativet för att föda världens växande befolkning.

Klimatförändringar, föroreningar och nedskräpning av haven, förstörelse av livsmiljöer, överfiske och dålig förvaltning är direkta och indirekta hot.

Se mera här

Lösningen

Systemet bygger på en fri vattencirkulation där vattenorganismer lever under förhållanden som liknar deras naturliga livsmiljö.

Uppfinningen fungerar automatiskt och kräver endast marginellt underhåll och besök på anläggningen till sjöss.

Se mera här

För investerare

Se här för mer information om möjligheter.

Se mera här