Ratkaisu

Järjestelmä perustuu vapaaseen vedenkiertoon, jossa meren eliöt elävät olosuhteissa, jotka muistuttavat niiden luonnollista elinympäristöä.

Keksintö toimii automaattisesti ja vaatii vain marginaalista huoltoa ja vierailuja järjestelmän luona merellä. Keksintö koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

  • Kelluva ja pinnan alla oleva rakenne
  • Teknologia veden virtauksen sekä järjestelmän syvyyden säätelemiseksi, jotta ympäröivän veden lämpötilaa voidaan säätää
  • Digitaalinen ja muu sensoriteknologia tuotannon automatisoinnin tukemiseksi
  • Septitankkiin perustuva järjestelmä meriympäristölle haitallisten jätteiden ja aineiden keräämiseksi talteen siten, että tuotettujen ravinteiden ja jätteiden kierto on suljettu.
  • Keksintö toimii automaattisesti ja vaatii vain rajallisesti huoltoa.

Itse järjestelmä on skaalautuva teolliseen mittakaavaan valtameriolosuhteissa, mutta sitä voidaan käyttää myös Itämerelle tyypillisissä olosuhteissa pienemmässä meressä, järvessä tai joessa.

Sijoittajille

Katso lisätietoja mahdollisuuksista.

Katso lisää