Haaste

Offshore kalantuotanto on todennäköisesti ainoa vaihtoehto ruokkia maailman kasvavaa ja yhä runsaslukuisempaa väestöä. Ilmastonmuutos, saastuminen ja merten roskaaminen, elinympäristöjen tuhoutuminen, liikakalastus ja huono hallinto ovat suoria ja epäsuoria uhkia.

  • Kestävä kalanviljelykeksintö liittyy metalli- ja teknologiateollisuuden alaan kuuluvaan järjestelmään, jota käytetään vesieliöiden, kuten kalojen ja rapujen viljelyyn.
  • Aiemmin kalanviljelyyn on kehitetty useita erilaisia järjestelmiä, jotka voidaan jakaa avoimeen ja suljettuun vedenkiertoon perustuviin kalanviljelyjärjestelmiin. Avoimissa järjestelmissä kaloja kasvatetaan verkkoseinäisissä säkeissä. Suljetuissa järjestelmissä kalanviljely tapahtuu vettä läpäisemättömillä altailla maalla.
  • Avointen kalanviljelyjärjestelmien ongelmana on niiden aiheuttamat ympäristövaikutukset. Kalojen tuottama jäte ja muut päästöt pääsevät verkkosäkkeihin ja edelleen ympäristöön meressä. Jätteet sisältävät runsaasti ravinteita, kuten typpeä ja fosfaattia.
  • Suljettujen järjestelmien ongelmana on toisaalta niiden rakenteellinen monimutkaisuus ja kemiallisten puhdistusprosessien toimintaan liittyvät epävarmuustekijät.
  • Toinen ja tunnettu ongelma nykyisissä kalanviljelyjärjestelmissä on se, että kalat sairastuvat niissä helposti, mikä voi johtaa alhaisiin tuotantomääriin.
Ratkaisu

Sijoittajille

Katso lisätietoja mahdollisuuksista.

Katso lisää