Kestävä
kalanviljelyratkaisu

Kestävä kalanviljelyratkaisumme vähentää syntyvän jätteen määrää, tuottaa terveellisempiä kaloja ja muita vedeneliöitä sekä mahdollistaa teollisen tuotannon mittakaavan mahdollisimman yksinkertaisesti.

Tietoa meistä

Ainutlaatuinen ratkaisu

FAO on todennut, että offshore kalantuotanto on todennäköisesti ainoa vaihtoehto ruokkia maailman kasvavaa ja yhä runsaslukuisempaa väestöä. Meillä on tähän ainutlaatuinen ratkaisu.

Ekologinen kestävyys

Pienentynyt jätteiden määrä ja muut päästöt, vähemmän veteen sekoittuneita kiinteitä aineita, terveelliset ja stressittömät vedeneliöt.

Sosiaalinen kestävyys

Terveellinen energian ja proteiinin lähde maailman kasvavalle väestölle.

Taloudellinen kestävyys

Teollinen mittakaava, jonka mukaisessa ratkaisussa rakenteellinen monimutkaisuus ja epävarmuustekijät ovat mahdollisimman vähäisiä.

Haaste

Offshore kalantuotanto on todennäköisesti ainoa vaihtoehto ruokkia maailman kasvavaa ja yhä runsaslukuisempaa väestöä.

Ilmastonmuutos, saastuminen ja merten roskaaminen, elinympäristöjen tuhoutuminen, liikakalastus ja huono hallinto ovat suoria ja epäsuoria uhkia.

Katso lisää

Ratkaisu

Järjestelmä perustuu vapaaseen vedenkiertoon, jossa meren eliöt elävät olosuhteissa, jotka muistuttavat niiden luonnollista elinympäristöä.

Keksintö toimii automaattisesti ja vaatii vain marginaalista huoltoa ja vierailuja järjestelmän luona merellä.

Katso lisää

Sijoittajille

Katso lisätietoja mahdollisuuksista.

Katso lisää